deel 1:  Openbaring 1


Vervulling: God leidt door Jezus, onze Redder, alles wat Hij ooit is begonnen naar een wereldwijde climax. Dit is niet alleen toekomstig, vervulling gebeurt vandaag, zoals een glas steeds voller wordt tot het helemaal gevuld is.
 
Openbaring is onthulling, ‘het doek eraf’. Wij zien Jezus aan het werk als priester-koning. Zijn offer is volbracht, nu komt de uitwerking ervan. Die is enorm, in heel de schepping!
 
Verwachting: Johannes mag Jezus zien, die nu alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij krijgt inzage in zijn beleid, samengevat in spannende visioenen. Wij kijken door de ogen van Johannes mee om alles van Jezus te verwachten, voor nu en later.


Zie, Hij komt …
‘Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt …’ In de zondagse zegengroet klinkt door dat God is zoals Hij was, en dat Hij komt zoals Hij kwam. Niet ‘die komen zal’, maar ‘die komt’, God is bezig te komen in alles wat Hij doet.

Hoe kwam Hij dan? Almachtig in liefde, ontferming, trouw en oordeel:

  1) Hij reinigde de aarde met de zondvloed en gaf Noach een nieuw begin. Hij leidde zijn volk door de Schelfzee terwijl Hij de Farao met zijn leger in dat water liet vergaan. God maakte Zich bekend in redding en oordeel. De les was steeds: de Heer is God, aanbidt Hem; Hij bevrijdt, Hij alléén!
  2) Hij stichtte zijn woning onder de mensen en gaf een altaar om zonden te
  verzoenen. Hij leerde zijn volk heilig te leven in zijn licht, met de kandelaar als symbool. Ook gaf Hij uitzicht dat eens het voorhangsel zou verdwijnen. God leerde zijn volk verlangen naar de Verlosser.
 • Kun je nog meer vertellen over hoe God zijn weg koos in de geschiedenis …?
 •  

  Precies zo komt God nu! Hij slaat geen nieuwe weg in, maar Christus vervult de weg die God al eeuwenlang is gegaan. Totdat iedereen Hem ziet (7). En wij … mogen Hem nu al zien: Christus toont aan Johannes zijn heerlijkheid en macht, zelfs over de dood (18).

   

  ‘Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij’ (3). Het ware geluk wordt overal gezocht, maar dit is het en alleen God kan het geven. Hoe pak je het aan?

 • Koester deze onthulling, dan zie je Jezus vanuit de hemel aan het werk op aarde;
 • Haal ook voor anderen ‘het doek eraf’, je kunt mensen er zó blij mee maken;
 • Geloof dat Jezus je wil bewaren, door alles heen, Johannes voelde zijn hand …
 •  

  De Openbaring ging eerst naar de 7 gemeenten aan de kust van Klein-Azië. In elke stad waren tempels voor de afgoden, iedereen ging daarheen. Ook de keizer werd als god vereerd, daar moest je aan meedoen van de Romeinen. Maar was dat erg? De Romeinen brachten ook welvaart, ze hadden op zee de piraten verdreven, goed voor de handel …!

 • Herken je de spanning tussen meedoen of niet? Hoe ga je daar vandaag mee om?
 •  

  De 7 gemeenten worden voorgesteld als 7 kandelaren, die branden door de 7 Geesten voor Gods troon. Met deze overmacht van de Geest worden we iedere week begroet. En Jezus Christus waakt over zijn kandelaren, als Hogepriester.

 • Hoe zie je de betekenis van de kerk? Voor wie branden de kandelaren?
 • Wat verwacht je van hierbij van Jezus? Verwacht je dat ook echt …?
 • Wat betekent een ‘tweesnijdend zwaard uit zijn mond’ (16)? Verg. Hebr.4:12.
 • Hoe help je persoonlijk mee aan het heldere schijnen van onze kandelaar?