deel 2:  Openbaring 4 & 5


Visioenen zijn net zoiets als gelijkenissen, met dit verschil dat ze niet worden verteld maar getoond. God vat zijn boodschap er kernachtig in samen, zo aansprekend dat we de beelden niet gauw vergeten. Zijn visioenen moeilijk? Eerst wel misschien, maar dat waren de gelijkenissen ook, de discipelen vroegen Jezus vaak om uitleg. Tegenwoordig vertellen we ze al op de basisschool! Zo zou het met de visioenen ook kunnen gaan …


De ontdekking van de hemel
‘Ik zag, en kijk nou toch …’, zo begint Johannes zijn beschrijving (4:1). Vol verbazing nodigt hij ons uit om mee te kijken. Hij hoort de stem van Jezus en ziet een open deur. En dan … de hemel vol van de heerlijkheid van God! Die hemel blijkt Gods troonzaal te zijn, met nóg 24 tronen, voor allen die overwonnen hebben (3:21). Hier wordt geregeerd! Heel de schepping is voor Gods aandacht:

 • de regenboog omspant zijn troon > zie Genesis 9:8-17;
 • in de 24 oudsten ziet Hij heel zijn kerk van OT en NT, 12 stammen en 12 apostelen;
 • in de wezens ziet Hij al wat leeft, en die wezens zijn één al oog voor Hem.
 • Dit is één en al symboliek: de werkelijkheid van hemel en aarde in een enkel beeld. In de hemel is alles al in harmonie met God, iets waar de aarde nog naar verlangt.

 • Wat doet deze onthulling met je? Ga je nu anders kijken of denken?
 • De lof op God klinkt ononderbroken, hoe zou dat komen?
 •  

  De boekrol
  In Gods rechterhand is een boekrol, van binnen en buiten vol geschreven met zijn plannen. Maar de rol is nog verzegeld. En niemand, echt niemand blijkt het waard dat die boekrol open gaat …
  Het licht gaat uit … de spot gaat aan, en kijk nou toch: een Lam, als geslacht maar springlevend nadert tot de troon en ontvangt de boekrol! Een beeld om nooit te vergeten!

 • Dit is de bovenkant van de Hemelvaart, hier komt Jezus binnen met zijn volbrachte offer
 • Wat wil God hierin laten zien over de betekenis van dat offer?
 •  

  Leeuw en Lam
  ‘De Leeuw van Juda heeft overwonnen, de telg van David’: hierin klinkt de vervulling van beloften.

 • Welke beloften?
 • De Joden verwachtten een Leeuw, maar toen kwam er een Lam, snap je hun verwarring?
 • Heb je zelf ook niet liever de Leeuw, zo af en toe …?
 • Wat betekent het dat de Leeuw altijd ook het Lam is, en het Lam ook altijd de Leeuw?
 • Hij maakt ons net zo tot koningen én priesters, tot priesters én koningen (5:10). Soms zou je geweld willen gebruiken, maar moet je offerbereid zijn. Maar toch, als je het offer van je leven brengt, ben je meer dan overwinnaar, vergelijk Rom.8:31-39.

   

  De aanbidding van het Lam
  De lofzang zwelt aan: de wezens en de oudsten beginnen, miljoenen engelen stemmen in, elk schepsel tenslotte bezingt de lof op God en op het Lam! Vergelijk Fil.2:5-11: ‘… elke tong zal Jezus Christus belijden als Heer, tot eer van God de Vader.’

 • Ook jij gaat zingen als je veel verwacht van Gods redding op aarde, nu het Lam regeert!
 • Als priesters en koningen zijn we tussen de mensen om deze lofzang gaande te houden.
 • Onze kerkdiensten op zondagochtend zijn ‘erediensten’, hoe herkenbaar is dat?
 • Denk je van te voren na over de lof die je gaat brengen …?