deel 4:  Openbaring 6


Het Lam verbreekt de eerste zes zegels en onthult daarmee de inhoud van de boekrol:

 • alles wat tevoorschijn komt is zijn beleid en in zijn hand
 • verwacht dat je gelukkig wordt als je dit leest en je hieraan houdt (1:3)

 • 1e zegel: een wit paard. Wat betekent dit? De meningen zijn verdeeld:
  a. het is wit, net als de witte kleren in vers 11, en het overwint, dus wordt hiermee het evangelie van Jezus aangeduid;
  b. het is een krijgspaard, net als de andere paarden die vernietiging brengen; wit is ook de camouflagekleur van het valse evangelie, dat ontelbaren verslaat.

 • Ga hierover niet lang discussiëren, want beide gedachten zijn Bijbels;
 • Besef de betekenis van a. én van b.
 • 2e zegel: een rood paard, met de opdracht (!) de vrede weg te nemen, waardoor slachtingen ontstaan.
  3e zegel: een zwart paard, dat honger brengt, het eten wordt onbetaalbaar, maar daarnaast moeten (!) luxe en overdaad blijven bestaan; grote tegenstellingen …
  4e zegel: een vaal paard, de kleur van de dood, met toestemming (!) om toe te slaan
  door terreur, honger, ziekten, ongelukken en wilde dieren.

 • Herken je dat je hier midden in leeft?
 • God onthult dat dit zijn beleid is! Elk paard móet komen …
 • Dit is vervulling: alleen Christus geeft leven en vrede en welvaart! Zo is Hij beloofd, bijv. in Jes.11:1-10. Alle andere vrede en welvaart neemt Hij weg, buiten Hem blijft geen leven over. Daarmee heeft deze eindtijd twee kanten:
  a. Alle mensen moeten hun onmacht ontdekken om de wereld en zichzelf te redden;
  b. Jezus wil alle mensen laten nodigen tot de ware redding en het echte Paradijs!

 • Hoe kijk je nu naar de nieuwsberichten?
 • Ontdek je ook je eigen onmacht? Hoe ga je daarmee om …?
 • Hoe belangrijk vind je het nu om als priester te bidden voor de mensen om je heen en de nodiging van Jezus door te geven …?
 • Hoe ga je het blijvende koninkrijk laten zien? Zie Mat.5:3-10.
 •  
  5e zegel: een blik in de hemel, waar de getrouwe getuigen blijken te leven, nadat ze hier op aarde zijn gedood. Ze bidden God hun bloed te wreken …

 • Verwacht dat Jezus je kan bewaren, altijd en overal, zelfs dwars door dood …
 • Rechtvaardige vergelding zal er zijn, maar doe het niet zelf, geef het aan God …
 •  
  6e zegel: de schepping wordt ontbonden, de elementen raken los, heel benauwend … Toch is de toorn van het Lam nog veel erger, mensen willen dan nog liever verdwijnen onder de bergen.

 • Hoe heilig ga je nu zelf leven ..? Vergelijk 2 Ptr. 3:11-14

 • Deze beelden blijven op je netvlies staan, zo indringend zijn ze. Hoezo word je hier gelukkig van? Je geluk is, dat Jezus je uitlegt wat er gebeurt én waarom. Hij zegt ‘wees niet bang’ en Hij legt zijn rechterhand op je (1:17).

  Lees Opb.22:10-12. De tegenstelling op aarde tussen ‘met God’ en ‘zonder God’ gaat naar een climax. Ook dat is vervulling. Verwacht dat Jezus op deze manier komt.