God

Wij geloven dat God alles heeft gemaakt. God heeft alles wat er is, zelf ontworpen. Onder heel de wereld staat Zijn handtekening! We zien overal Gods macht en majesteit. Iedere ochtend als het licht wordt, bewijst God dat Hij echt bestaat. We kunnen niet om de Schepper heen. Overal zijn er tekenen van Hem. God houdt intens van Zijn wereld en zorgt er nog steeds voor.

Bijbel
De hele wereld laat iets van God zien. Niemand kan zeggen dat hij nooit heeft geweten dat God bestaat. Maar er is meer. God maakt zichzelf nog duidelijker bekend in de Bijbel. De Bijbel is niet zomaar een boek. De meeste boeken worden één, hoogstens twee keer gelezen. De Bijbel wordt al eeuwenlang gelezen. Telkens weer. De Bijbel is levend en krachtig. Wij ervaren iedere zondag dat de Bijbel uiterst actueel is. Wij geloven dat God Zelf (door Zijn Geest) in de Bijbel aan het woord is.
In de Bijbel vertelt God wie Hij is en wat Hij van mensen verwacht. Daarin staat alles wat er nodig is om gelukkig te leven en te sterven. Want de Bijbel gaat over Jezus, die voor ons gestorven is om ons eeuwig leven te geven.

Jezus
In het begin hebben de eerste mensen; Adam en Eva, die leefden in het paradijs, hun relatie met God verbroken. Ze wilden het zonder Hem proberen. De Bijbel noemt dat zonde; zonder God willen leven. Door de zonde ging het hopeloos mis. De wereld werd een donkere plaats. Ziekte, geweld, en de dood kwamen in de wereld. Sindsdien loopt liefdeloosheid als een rode draad door de wereldgeschiedenis. Het gaat niet goed met de wereld.
Maar God liet het er niet bij zitten. Hij wilde koste wat kost de relatie herstellen. Hij ging een bijzondere band aan met een volk; Israël. Om via Israël de hele wereld te veroveren met Zijn liefde en alles weer recht te zetten.
Tweeduizend jaar geleden werd vlakbij Jeruzalem een jongetje geboren. Hij had in die tijd een gewone naam: Jezus. Maar het was niet zomaar een kindje, het was Gods eigen Zoon! De Bijbel zegt dat God Hem de bijzondere opdracht heeft gegeven om mensen te redden. Daarom noemen we Hem Jezus (=redder) Christus (=gezalfde; iemand met een opdracht). In Jezus is de Schepper zelf naar de aarde gekomen om het weer goed te maken.

Kruis
Jezus is voor onze zonden gestorven en heeft de dood overwonnen. Hij heeft de straf van God gedragen die wij eigenlijk hadden moeten dragen. Jezus kreeg de doodstraf; kruisiging. God liet zijn woede over het onrecht in de wereld op Zijn eigen Zoon neerkomen. Daar ging Hijzelf aan onderdoor. Maar het was ónze redding. God betaalde de rekening die voor ons bestemd was. Door Zijn leven op te offeren, maakte Jezus het goed tussen God en ons.

Opstanding
En dat is niet alles. Jezus Christus heeft ook de dood overwonnen. Want van alle ellende in de wereld is de dood het ergst. Door zijn opstanding uit de dood heeft Jezus de neerwaartse spiraal verbroken. Door Hem is er hoop. Want Hij heeft beloofd dat Hij zal terugkomen om alles te herstellen. Zoals het ooit in het paradijs is geweest. Maar dan nog mooier. En daar zullen we eeuwig leven met Hem.

Kerk
Door Jezus wordt niet alleen onze relatie met God hersteld. Ook onze relatie met elkaar komt in een ander licht te staan. Christus verbindt mensen met elkaar. Hij zorgt voor gemeenschap. Dat noemen we een kerk. Een kerk is dus geen gebouw, maar een groep mensen. Mensen die allemaal geloven dat ze Jezus Christus nodig hebben. Die vol zijn van Gods Geest. En die door Christus één grote familie zijn geworden. Daarom noemen we elkaar in de kerk broer en zus. Natuurlijk is het in de kerk niet allemaal perfect. Want we blijven gebrekkige mensen. Maar we proberen lief en leed met elkaar te delen en klaar te staan voor anderen. Samen zien we uit naar de dag dat Christus terugkomt.

Meer weten?
U/jij bent altijd welkom in één van onze kerkdiensten: er worden ook speciale vriendendiensten gehouden voor mensen die niet zo bekend zijn met het christelijke geloof.