Over ons

De kerk is van Christus.
Elke plaatselijke kerk, ook die van de Horsten; één van de GKV-kerken te Amersfoort, is het lichaam van Christus.
De kerk is geen onderneming van mensen.
Het hangt ook niet van ons af of de kerk zal blijven bestaan.

De stad Amersfoort
Amersfoort heeft 9 GKV gemeenten.
Onze gemeente Amersfoort de Horsten is voortgekomen uit Amersfoort Noord.
Deze gemeente is opgesplitst in 4 gemeenten, waarvan de Horsten en onze zustergemeente Amersfoort Emiclaer gezamenlijk het kerkgebouw de Lichtkring hebben toebedeeld gekregen.
Om de maand wisselt de Horsten met Emiclaer van vroege naar late dienst. De predikanten van beide gemeenten gaan bij toerbeurt in beide gemeenten voor.
Sinds 1985 is Amersfoort enorm gegroeid, de wijken Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Nieuwland en Vathorst, hebben voor grote uitbreiding van het bebouwde gebied van Amersfoort gezorgd.
Het grondgebied van de Horsten bevindt zich in de wijken Schothorst en Zielhorst.

Ontstaan
De gemeente in zijn huidige vorm bestaat sinds 3 januari 2000, en is ontstaan uit de kerk van Amersfoort West, als gevolg van grootschalige nieuwbouw in Amersfoort-Noord.

Pastorale wijken
De gemeente is opgedeeld in 5 pastorale wijken waar per wijk 2 ouderlingen en 1 diaken werkzaam zijn.

Onderling hulpbetoon
Er is een systeem van onderling hulpbetoon.
Per pastorale wijk hebben 2 of 3 zusters de taak om hulp te bieden of anderen op te roepen tot hulp waar dat nodig is.

Psycho Pastorale Begeleiding
In het pastoraat kan er gebruik gemaakt worden van zusters die Psycho Pastorale Begeleiding aanbieden.

Onderwijs
Het catechetisch onderwijs en het jeugdwerk van de jongste groepen is aan elkaar gekoppeld zodat een integrale aanpak van de geloofsleer en verwerking daarvan bereikt wordt.
De oudere groepen hebben apart vereniging en catechisatie.
Er is een 16+ vereniging waar jongeren met plezier lid van zijn.

Missionaire gemeente
De laatste jaren is de gemeente zich steeds meer gaan richten naar buiten.
'Een licht voor de stad.'
Er zijn vriendendiensten, Evangelisatie Explosie 4-trainingen en activiteiten gericht op kinderen uit de buurt.

Huiskringen
Om het samen 'gemeente-zijn' te bevorderen zijn huiskringen sinds het najaar van 2008 in het leven geroepen.

Visie
Vanuit de kerkenraad wordt er gewerkt vanuit de visie: 'We willen een gemeente zijn die in alle opzichten toegewijd is aan de Heer.'
We zien het daarom als onze opdracht om onszelf en anderen te laten leven in het spoor van Jezus Christus.
Deze opdracht voeren we uit door:

  1. naar Hem te luisteren
  2. in Hem te groeien
  3. Hem in de wereld te dienen
  4. over Hem in de wereld te spreken