Vraag & antwoord

Waarom geloven jullie in God?
Wij geloven in God omdat we er zeker van zijn dat Hij bestaat en dat we Hem kunnen leren kennen door wat er in de Bijbel staat. Als we uit de Bijbel lezen, ervaren we God en leren we Hem kennen door zijn Zoon Jezus Christus. Alleen Hij kan ons redden van de dood, door het offer van Christus aan het kruis.

Wat is het mooie van het evangelie?
Het mooie is tegelijk ook heel onbegrijpelijk: vaak willen wij 'de hemel' of 'het eeuwige leven' zelf (kunnen) verdienen. Het mooie en wonderlijke van het Evangelie is: we kúnnen het eeuwige leven niet verdienen! We krijgen geloof van God en mogen onze handen ophouden bij Hem, zoals kinderen onbeschaamd doen bij hun ouders, om zijn liefde te ontvangen. Dat is moeilijk, maar geweldig mooi!

Maar wat mogen jullie dan allemaal níet?
Wij mógen niets niet, maar wíllen niet wat God niet graag wil. Het is niet zo dat God ons alle leuke dingen in het leven verbiedt. Hij wil niet dat we dingen doen die niet goed voor ons zijn en die niet goed voor anderen zijn. Het is te vergelijken met een vader die zijn spelende kind wegtrekt bij vuur of een afgrond. Dat doet hij niet omdat het kind niet mag spelen, maar omdat het daar gevaarlijk is voor zijn kind en hij van zijn kind houdt.
Dingen die niet goed voor ons en voor anderen zijn, zijn bijvoorbeeld hebzucht, slechte verlangens, boosheid, drift, gevloek en liegen (Kolossenzen 3, vers 5-9a). God wil liever dat we medeleven hebben, en goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld, dat we elkaar verdragen en vergeven. Kortom: dat we Hem en elkaar liefhebben (Kolossenzen 3, vers 12-17 en Matteüs 22, vers 37-40).

Wat doen jullie als gemeente?
Als gemeente doen we van alles. Het voornaamste zijn de zondagse kerkdiensten. Door de week gebeurt er ook heel wat: er worden catechisaties gegeven (onderwijs over God, Bijbel, geloof), ouderlingen bezoeken gemeenteleden, commissies zijn aan het werk, jeugd- en ouderverenigingen komen samen. Om de week is o.a. voor de jeugd de soos open om gezellig samen wat te drinken met lekkere muziek. Het is eigenlijk te veel om op te noemen! Op de pagina 'Over ons' staan nog meer activiteten. In de agenda is te zien wat er binnenkort te doen is in onze gemeente.

Wat hebben jullie mij/ons te bieden?
God heeft ongelooflijk veel te bieden. Als gemeente wilen wij God dienen als Heer en Hem boven alles liefhebben. We behandelen elkaar en anderen met liefde en hopen dat u/jij dat ook zult ervaren als u/jij in contact komt met ons. Gods liefde drijft ons. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en zonder aanziens des persoons. Bij mensen loop je steeds weer tegen teleurstellingen aan, die ervaring hebben wij ook. Als gemeente helpen we elkaar, staan we voor elkaar klaar en bemoedigen we elkaar in het geloof. Van harte welkom in onze gemeente!

Wie is de dominee?
Dominee Bas Luiten is sinds 2011 onze dominee.

Wat geloven jullie precies?
Wij geloven in God de Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In Jezus Christus, de Zoon van God, die de straf voor onze zonden op zich genomen heeft en ons daardoor bevrijd heeft van de dood en eeuwig leven geeft. En in de Heilige Geest, die in onze harten woont, ons doet groeien in geloof en de gemeente van Christus opbouwt. Wat wij geloven, is ook samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Dopen jullie kinderen of volwassenen?
Beiden: kinderen van gelovige ouders worden meestal vlak na de geboorte gedoopt, omdat ook zij bij God mogen horen. Net zoals in de Bijbel staat dat de kinderen van mensen die tot geloof kwamen ook gedoopt werden (bijvoorbeeld Handelingen 16, vers 30-34: 'hij en zijn huisgenoten' vers 33b). Vanaf een -niet precies vastgestelde- leeftijd mogen jongeren openbare geloofsbelijdenis doen. Dan zeggen ze in het openbaar, voor in de kerk, 'ja' tegen God, als antwoord op het 'ja, jij bent Mijn kind' wat God tegen hun zei bij de doop. In de regel doen jongeren tussen de 17 tot in de 20 jaar belijdenis.
Volwassenen die tot geloof komen, worden ook gedoopt en doen dan ook (openbare) belijdenis van hun geloof.

Hoe zit dat met twee gemeenten in één kerkgebouw?
Omdat er in Amersfoort veel mensen lid zijn van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zijn er acht kerkelijke gemeentes in Amersfoort. In Amersfoort-Noord 'delen' we het kerkgebouw de Lichtkring met de gemeente Emiclaer. De mensen die lid zijn van Emiclaer wonen voornamelijk in de wijk Kattenbroek, bij winkelcentrum Emiclaer. De mensen die lid zijn van De Horsten wonen in (delen van) de wijken Schothorst en Zielhorst. Vandaar de namen voor deze gemeenten.
Zondagsmorgens zijn er twee kerkdiensten, 's middags is er één dienst.
In de zomer zijn er twee kerkdiensten per zondag.

Kan ik mijn fiets of auto goed kwijt bij de kerk?
Ja, naast de kerk is een ruime parkeerplaats en een fietsenhok met camerabewaking. Houd er wel rekening mee dat op een koopzondag of activiteiten in winkelcentrum Emiclaer de parkeerplaats voller zal zijn!