Wat gebeurt er in een dienst?

De wekelijkse kerkdiensten zijn een ontmoeting tussen God en Zijn gemeente.
Ze hebben over het algemeen een vaste indeling:

Mededelingen
Dit zijn huishoudelijke mededelingen voor de gemeenteleden.

Votum en vredegroet (staand)
Votum: de gemeente belijdt zingend haar afhankelijkheid van God met de woorden: 'Onze hulp is in de naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft' (Psalm 124 vers 8).
Vredegroet: de dominee begroet namens God de gemeente met een vredegroet uit de Bijbel (1 Korintiërs 1 vers 3 of Openbaring 1 vers 4b en 5a).
De gemeente beantwoordt dit door 'Amen' te zingen.

Gemeentezang (staand)
De gemeente beantwoordt ook hiermee de vredegroet.

Voorlezing van de Tien Geboden (alleen 's ochtends)
De Wet van Mozes wordt voorgelezen, mogelijk in hedendaagse bewoordingen.

Gemeentezang
De gemeente beantwoordt hiermee de Tien Geboden.

Gebed
De dominee gaat voor in een gebed tot God om een zegen te vragen over de kerkdienst.

Lezen van een gedeelte uit de Bijbel
Een gemeentelid leest één of meer gedeelten uit de Bijbel voor, die te maken hebben met het onderwerp van de preek.

Lezen van de tekst, uit de Bijbel
Het Bijbelgedeelte waar de preek over zal gaan, wordt voorgelezen.

Kindermoment (alleen 's ochtends)
Een gemeentelid geeft naar eigen creativiteit, meestal aan de hand van een voorbeeld of voorwerp, een duidelijke, korte uitleg van het onderwerp van de preek.

Preek
De dominee onderwijst de gemeente aan de hand van een Bijbelgedeelte.

Gemeentezang
De gemeente beantwoordt hiermee de boodschap van de preek.

Geloofsbelijdenis (alleen 's middags)
De Apostolische Geloofsbelijdenis (Gezang 2, 3 of 4) wordt door de gemeente gezongen of wordt door de dominee voorgelezen.

Dankgebed
De dominee gaat voor in een gebed waarin hij God dankt en eventueel voorbede vraagt voor (mensen in) bijzondere situaties.

Collecte
Inzameling van geld voor bijzondere doelen.

Gemeentezang (staand)
Het slotlied van de kerkdienst.

Zegen (staand)
De dominee zegent de gemeente namens God met een zegen uit de Bijbel.
De gemeente beantwoordt dit door driemaal 'Amen' te zingen.

 

Zijn er na het bezoeken van een kerkdienst vragen? Stel ze gerust!
We willen ze graag beantwoorden.