Wat is bidden?

De EO maakte bekend dat Andries Knevel ernstig ziek is en vroeg voor hem te bidden. Daar kwamen verschillende reacties op, oprecht meelevend maar ook kritisch en afwijzend. Wat zou bidden helpen? Sommige mensen vertelden dat ze al lang geleden met bidden waren opgehouden, omdat ze niets konden merken van enig resultaat. Anderen vroegen: wat is bidden eigenlijk? Is dat hetzelfde als voor iemand duimen?
Bidden kan gemakkelijk zijn. Het is spreken met God, zoals je praat met een heel goede vriend. Niet zomaar een vriend, maar eentje die je door-en-door vertrouwt en waar je tegen op kijkt, bij wie je je veilig voelt en met wie je alles deelt. Een boezemvriend, zeiden we vroeger. Met zo iemand ben je voortdurend online, dat kost geen enkele moeite, je zou hem niet willen missen. En waarom? Om van alles te krijgen of los te peuteren? Natuurlijk niet, het gaat om de vriendschap zelf, je deelt wat je meemaakt, over en weer. Als je een goede band hebt met je moeder of je vader, kun je het ook daarmee vergelijken. Als moeder of als vader betekenen ze veel voor je, nog voordat je een woord gezegd hebt. Ze voelen je aan, ze hebben je ook door als het nodig is en ze zullen altijd alles voor je over hebben.
Daarom kan bidden ook moeilijk zijn. Als je God niet kent of niet zo ervaart, kom je ook niet op het idee iets tegen Hem te zeggen. Bidden komt dan niet in je leven voor. Soms gaan mensen aan het eind van een dag in gesprek met zichzelf, om te benoemen wat goed was of slecht en hun geweten te reinigen. Dat kan waardevol zijn. Maar bidden is toch echt spreken tot die Ander, hoe wonderlijk het ook mag zijn.
Jezus bad zomaar uren achter elkaar, als Zoon tot zijn Vader. De mensen zagen hoe belangrijk dat voor Hem was. Zouden ze dit ook kunnen leren? Ze vroegen er naar. Daarop kwam zijn onvergetelijke antwoord: bid maar met Mij mee, mijn Vader is ook jullie Vader. Probeer het maar. Wie zoekt zal vinden. Als je oprecht bij God aanklopt, gaat de deur voor je open.
Die uitnodiging geldt nog steeds, voor iedereen. Waarom zou je het niet proberen? ‘Vader, ik hoop dat U luistert …’. En hoe dan verder, wat zou je willen? Wil je echt een vader, een vriend? Wil je God zo leren kennen? Daar gaat het om in goede en slechte tijden. Het gaat om vriendschap, verbondenheid, sterker dan de dood. Dan gaat je leven open, al is het op een ziekbed.

Bas